WSM ZC

MODERNIZM
WSM WARSZAWSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Żoliborz Centralny
K O L O N I A   V

Kolonia V WSM ŻC znajduje się w kwartale zabudowy utworzonym przez ulice: Juliusza Słowackiego, Filarecką, Pawła Suzina. Zespół budynków Kolonii V, wraz z zielonym dziedzińcem między nimi, należy do unikalnego, modernistycznego założenia urbanistycznego znanego jako Kolonie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Żoliborz Centralny. Zgodnie z wykazem gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy, obydwa budynki Kolonii V objęte są opieką Konserwatora Zabytków. Budynek A wpisano pod ID ZOL21255, a budynek B pod ID ZOL21256. Kolonia V wpisana jest także do Rejestru Zabytków Województwa  Mazowieckiego  pod  numerem 1502-A 1992-07-15,  jako  „Zespół   architektoniczno-budowlany wraz z zielenią Osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej". Dodatkowo obszar Kolonii V jest fragmentem wpisanej do rejestru zabytków (numer 994-A 1980-09-30) strefy ochrony konserwatorskiej Żoliborz historyczny (układ ulic i zabudowa).

Informacja: niniejsza strona jest redagowana przez Mieszkańców oraz Radę Kolonii V WSM ŻC. Oficjalna strona internetowa Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Żoliborz Centralny dostępna jest poniżej: