Media

MEDIA

Mieszkańcy oraz Administracja zapominają czasami o tym, jak unikalną i wartościową tkankę urbanistyczną stanowią budynki WSM ŻC. W tym także Kolonia V. Przypominają o tym systematycznie twórcy oraz badacze architektury. Do wybranych, stosunkowo nowych materiałów, kierujemy na tej stronie.

W naszej ocenie na szczególną uwagę zasługują: Poradnik Dobrych Praktyk Architektonicznych, strony o polskim modernizmie architekta Grzegorza Mikifilmy dokumentalne reżyser Olgi Matuszewskiej.

INNI O NAS
PUBLIKACJE

Ogrody szkolne Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu
Joanna Dudek-Klimiuk / Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW
Warszawa / 2018

Katalog mieszkań Osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu
Opublikowany przez Mazowiecką Bibliotekę Cyfrową
Warszawa / Styczeń 1933

Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Dobro wspólne w epoce nowoczesnej.
Magdalena Matysek - Imielińska
Uniwersytet Wrocławski 
oraz Fundacja Bęc Zmiana / Warszawa 2018

Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza
Katarzyna Domagalska pod kierunkiem arch. Marii Brukalskiej
Stowarzyszenie Żoliborzan / Warszawa 2017

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa - ideowy eksperyment i socjologia w działaniu
Magdalena Matysek - Imielińska / Journal of Urban Ethnology nr 14 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN / Kraków 2014

ARTYKUŁY

Historia jednego miejsca: Architektura budowana na Żoliborzu dla najbiedniejszych ma jakość nieosiągalną dla większości współczesnych deweloperów
Filip Springer / Gazeta Wyborcza / 2015

Na Żoliborzu czas płynie wolniej
EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE / Dziennik Gazeta Prawna / 2015

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Tomasz Urzykowski, Jerzy S. Majewski / Gazeta Wyborcza2008

Przedruk z monografii „Spółdzielczość Mieszkaniowa w Polsce”,
Nakładem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Warszawa 1938
Ze zbiorów Remigiusza Okraski / Kooperantyzm.pl

Architektoniczne gafy w "Żoliborz Centralny"
Wiktor Zając / Informator Żoliborza 2016 

Spółdzielnia przerobi przedszkole na apartamenty? 

Małgorzata Zubik / Gazeta Wyborcza / 2011

FILMY

ZWIASTUN: Szklane Domy
Olga Matuszewska / Studio Miniatur Filmowych / 2014

Przedszkole Modernistyczne / Avangarde Kindergarden
Olga Matuszewska / osiedle modernizm / 2013

MEDIA SPOŁECZNOŚĆIOWE

Warszawski Modernizm 1905 - 1939
Grzegorz Mika / Facebook / od roku 2010

@warszawskimodernizm
Grzegorz Mika / Instagram / od roku 2010

Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich
@NagrodaBrukalskich / Facebook / od roku 2011

Żoliborz Moje Miasto
@ZoliborzMojeMiasto / Facebook / od roku 2010

Stary WSM na Żoliborzu
@zoliborzcentralny / Facebook / od roku 2015

WSM ŻC
@wsmzc / Facebook / od roku 2016