Kontakt

RADA KOLONII

Zwyczajowo każda z Kolonii WSM ŻC posiada swoją Radę wybieraną przez Mieszkańców danej Kolonii. Zakres kompetencji oraz obowiązków Rady określa Statut Spółdzielni (Rozdział 4 Statutu, § 88, str. 37). Skład wybierany jest podczas wyborów, organizowanych przez Zarząd Spółdzielni co około trzy lata. Wyjątkiem była kadencja Rad Kolonii V z lat 2018 - 2022, trwająca dłużej z uwagi na stan pandemii.

KONTAKT

Zachęcamy do kontaktu,
szczególnie Sąsiadów!

piatakolonia@gmail.com

Można także skorzystać z poniższego formularza.