Kolonia

SŁOWACKIEGO 5/13
Stary Żoliborz
Warszawa
90 LAT HISTORII

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1921 r. Był to eksperyment architektoniczny oraz społeczny będący odpowiedzią na problemy socjalne oraz ekonomiczne. Kolejno realizowano budynki w ramach tzw. Kolonii, czyli grup budynków tworzących otwarte układy przestrzenne wypełnione zielenią. Zrealizowane przed wojną oraz tuż po niej obiekty są przykładem świetnej, polskiej architektury modernistycznej. Najbardziej charakterystyczna oraz dobrze zachowana grupa budynków znana jest jako WSM Żoliborz Centralny. Jest to trzynaście kolonii umieszczonych w pobliżu Placu Wilsona, między ulicami: Słowackiego, Krasińskiego, Popiełuszki (dawniej: Stołeczną). Integralnym elementem tego założenia są dwa budynki Kolonii V, oddane do użytku na początku lat 30. XX w.

Przez 90 lat Kolonia V wpisała się w historię miasta oraz wielu ludzi, nie tylko mieszkańców. Jak cały WSM, była również świadkiem i uczestnikiem historycznych zdarzeń. Najbardziej dramatycznym z nich było Powstanie Warszawskie, które rozpoczęło się kilkaset metrów od naszych okien. Wszyscy mieszkańcy WSM zaangażowani byli w działalność konspiracyjną oraz walkę o wolną Warszawę. W dekadach powojennych wielu mieszkańców Kolonii V angażowało się w działalność opozycyjną. W naszym domu miał także początki Teatr BAJ, funkcjonuje Muzeum Książki Dziecięcej. Mieszkało z nami wiele postaci znanych z działalności naukowej oraz artystycznej.