Kontakt

RADA KOLONII

Każda z Kolonii WSM ma, zwyczajowo,   własną, niezależną Radę. Poprzednia Rada Kolonii V funkcjonowała przez 20 lat. Obecna została wybrana w lutym 2018 r.

SKŁAD RADY

Andrzej Kuryłek
Gracjana Czerniewska

Katarzyna Szczepaniak

Honorowy Członek Rady:
Teresa Januszczak
Współpraca:
Katarzyna Kucharska-Hornung

Administrator strony piatakolonia.pl:
Andrzej Kuryłek

KONTAKT

Zachęcamy do kontaktu,
szczególnie Sąsiadów!

piatakolonia@gmail.com
+48 720 66 48 67
Można także skorzystać z poniższego formularza.